Den som blir sjuk med symtom som kan vara covid-19, som feber, halsont, hosta eller snuva, stannar hemma. Det gäller alla åldrar, det vill säga även barn, inklusive den som är vaccinerad eller tidigare har haft covid-19.

– Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och fritidsaktiviteter när man har blivit frisk. Ibland kan olika restsymtom från luftvägarna finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk, som rethosta och nästäppa, säger Sara Byfors.

 

Under sommaren har smittspridningen av covid-19 ökat i Sverige, och i många andra länder, trots att viruset tidigare har spridits i främst under vinterhalvåret.